uses-for-goldGuld är en mycket formbar metall. Det är också väldigt kompakt, glänsande och mjukt. Att det är mjukt gör att det inte har en teknisk användning ensamt utan det måste blandas med andra metaller. Det är av denna anledningen inte flitigt använt för tekniska ändamål utan snarare för smycken och dekorationer.

Inom smycken finns det som kallas smyckesguld och är vanligast 18 karat och är en blandning av silver, koppar och guld. Det är cirka 75 % guld, 16 till 17 % koppar och 8 till 9 % silver. Smyckesguld eller rött guld görs genom legering och är oftast en blandning av olika metaller beroende på kvalité. Färgen på det skiljer också beroende på hur höga halter guld det innehåller.

Förutom att guld är en populär metall för smycken har det användning inom bland annat el. Guld är en av de bästa ledarna för elektricitet. Dock används silver och koppar mest för ändamål inom elektricitet. Andra egenskaper guld har är att det inte enkelt förenas med syre oavsett temperatur, på grund av det är en av de mest ädla metallerna i världen. Att det inte förenas med syre så lätt innebär att den renaste formen av guld har en lång hållbarhet eftersom det inte rostar. Det kan av denna anledning användas för att skydda metaller mot att rosta.

Guld är en metall som hittas i berggrund, underjordiska ådror och i guldrik alluvialjord. Förutom kattguld som i stort sett är metallglänsande mineral som kan hittas i naturen är guld mycket sällsynt. Det uppskattas att det finns lägst andel guld i jordskorpan men ju lägre ner i jorden desto mer guld finns det. I världshaven antas det också vara en hög halt guld eftersom det finns olika koncentrationer av lösta guldsalter. Sammanlagt ska det vara halter från 0,01 och 4 mg guld/m3 vilket är betydligt mer än jordskorpans halt på cirka 0,004 g guld/ton.