gold-and-its-importance-to-ancient-culturesMetallen guld är något som länge har haft en stor betydelse för människan. På grund av dess egenskaper som att det är en enkel metall att smälta och forma har det varit praktiskt att kunna använda det i de forntida samhällena. Det är också en metall som naturligt glänser vilket gör den till en tilltalande metall att använda till dekorationer av olika slag och smycken. Guld har också svårt att förenas med syre vilket innebär att det inte rostar. Dessa egenskaper gör guld till en av de mest eftertraktade metallerna. Dess glänsande yta, egenskaper som att inte kunna rosta och enkelt att forma har gjort det till en metall som än idag har ett högt värde. I de flesta fall är det en typ av värdehandling.

Då guld är en av de ädlaste metallerna har det länge ansetts som något heligt i vissa kulturer. Det forntida Egypten är en av de kulturer där guld har haft en stor betydelse. Guld användes för saker som smycken, dekoration och religösa ändamål. Guldet ansågs vara gudarna hy och av denna anledning användes det till nästan alla religiösa föremål. Man ansåg speciellt att det var solgudens hy. Det var mest på grund av att sol och guld hade likadana färger. Religiösa saker som statyer av gudarna och masker för de döda var en av de saker som gjordes av rent guld. Till skillnad från silver klarade guld dessutom bättre av den egyptiska värmen.

I det forntida Egypten refererades metaller i överlag till evigt liv. Av den anledningen hade metaller i stort sett en mycket viktig betydelse för människorna. Dock var det få metaller som var praktiska på det viset att de klarade av både temperaturen och de andra förhållanden som fanns i Egypten. Guld var en av de få metaller som klarade de förhållanden som rådde.