production-of-goldDet finns en vetenskap med många hundratals, om inte tusentals år, på nacken som heter alkemi som på syntetisk väg har försökt att framställa guld. På detta sätt har många vetenskapsmän lyckats framställa stora rikedomar och bygga upp imperium.

Nej, det sista är givetvis inte sant. Alkemin har inte lyckats att framställa guld trots många sekels försök. På något sätt har forskare lyckats framställa guld på syntetisk väg men dessa metoder är så komplicerade och kostsamma att det inte är någon idé att framställa det.

Guld tillverkas oftast genom att bearbeta malm som brutits ur en gruva. Tidigare var vaskning också ett sätt att både hitta guld och hitta ställen där guld kunde brytas. Guld är förhållandevis dyrt och svårt att både utvinna och bearbeta att det inte lönar sig att vaska fram dessa mängder idag. För att bearbeta guldet är det vanligt att mala ned stenblock som innehåller guld till malm från vilket rent guld, eller guld blandat med silver utvinns. MacArthur-Forrest-processen heter en metod som används för att separera guld från malmen. Tyvärr är också MacArthur-Forrest-processen som använder cyanid en miljöfarlig metod. Guldpriset är relativt högt idag, men allting annat är samtidigt så mycket dyrare.

Guld används inom elektronik och tandvård för att den är resistent mot oxiderande korrosion till skillnad från många andra metaller. Annars används den mest som smyckesmaterial och som en handelsvara. Guldet är alltid värt mycket, men har också en mycket fluktuerande värdekurva, som inte alltid motsvarar det ekonomiska eller politiska läget. Till exempel gjorde IT-kraschen att guld blev väldigt mycket värt. Guld kan inte tappa helt i värde, som ett företag eller en valuta och har därför en speciell säkerhet. Värdet på guld har också med tillgång att göra – när Sovjet föll var det många som vilja sälja sitt guld och priset gick ned.