goldGuld är ett grundämne som hör till gruppen ädelmetaller och myntmetaller. Det är dessutom ett mineral och har den kemiska beteckningen Au som kommer från latinets aurum, som betyder guld. Under århundraden har det varit en högt ansedd metall då den bland annat har använts som betalningsmedel. Förutom betalningsmedel har den använts till smycken och dekorationer av olika slag. Än idag är den högt eftertraktad och används till smycken samt som en värdehandling. Till skillnad från i början används inte guld längre som betalningsmedel eftersom betalningens systemet är mer utvecklat idag än vad det var för några tusen år sedan.

Under svåra tider som till exempel krig och liknande har människor köpt värdefulla saker för att förhoppningvis kunna sälja när det svåra är över. Bland de värdefulla sakerna som köpts finns fastigheter och värdefulla smycken. De värdefulla smyckena är allt från metaller av olika slag och ädelstenar. Exempel på något sådant är guld som under lång tid har varit en värdehandling. Förutom att det var en värdehandling brukar guld också vara en symbol för ekonomisk status. I vissa kulturer bar kungar och andra som vare sig var från de högre samhällsklasserna eller jobbat fram sin förmögenhet, guld som en symbol för hur bra ställt de hade det. Kungar, kejsare, faraoner och liknande dekorerade sina palats med allt som fick palatsen att blänka. Palatsen dekorerades med bland annat olika ädelstenar och metaller. De flesta av dem begravdes dessutom med sitt guld för att symbolisera deras välstånd.

I stort sett har guld länge varit en viktig metall för människan. Det har också ett viktig betydelse inom handeln eftersom byteshandeln inte var särkilt effektiv. Byteshandeln användes innan människan började använda metaller av olika slag som betalningsmedel. När man började använda metaller som betalningsmedel blev handeln enklare och så småningom utvecklades det till att använda sedlar.